POVÍDÁNÍ O ŠKOLIČCE  


Mateřská škola - Řehlovice
okres Ústí nad Labem
příspěvková organizace  

Adresa: Řehlovice 111
403 13 Řehlovice
IČO – 72742216
Zřizovatel: Obec Řehlovice
 


Mateřská škola vstoupila do právní subjektivity 1.ledna 2003. Na pokyn Školského úřadu v Ústí nad Labem byla 1.září 1992 přiřazena školní jídelna pro základní školu v Řehlovicích pod vedení mateřské školy. Kapacita školní jídelny pro mateřskou a základní školu je 80 jídel.

Naše mateřská škola je jednotřídní a je umístěna na okraji města Ústí nad Labem - v malebném údolí Českého středohoří v obci Řehlovice. Obec Řehlovice sousedí s historickou vesničkou Stadice, kde se nachází pomník Přemysla Oráče a Královský pramen. Mateřinku obklopují nejen historické, ale také přírodní krásy, kde nelze opomenout horu Milešovku s meteorologickou stanicí, která je dominantou celého Ústeckého kraje.

Školka je přízemní budovou a nachází se na vhodném místě, stranou od silnice.Okolí mateřské školy tvoří velký dvůr, terasa a rozlehlá zahrada. Vstup do budovy je možný třemi vchody – pro zaměstnance, rodiče MŠ a školní družinu, která je zřízena ve druhé části budovy. V objektu mateřské školy je byt obecního úřadu, také se samostatným vchodem. Mateřská škola byla slavnostně otevřena 30. dubna 1977, původně jako dvojtřídní. Jelikož dětí ubývalo, stala se časem jednotřídní mateřskou školou, a to nejprve na jeden rok od 1.září 1988 do 31.srpna 1989 a pak již trvale od 1.září 1991 dodnes. V části „původní“ druhé třídy zřídila obec školní jídelnu a družinu pro základní školu. Uprostřed budovy je umístěna školní kuchyň se dvěmi přípravnými místnostmi pro MŠ a ZŠ a hospodářská část.

 

Mateřská škola bude uzavřena
od 18.7. do 12.8. 2016 (4 týdny).

 
   
 
 
 
 
 
   

Mateřská škola, Řehlovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace           tel.: 475 215 224          e-mail: info@msrehlovice.cz