Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
pro školní rok 2017/2018 v mateřské š
kole 
 

Mateřská škola je s celodenním provozem a úplata činí 350,- Kč měsíčně na jedno dítě.
V době školních prázdnin je provoz mateřské školy přerušen. Úplata se v tomto období platí poměrnou částí dle počtu dní, kdy je mateřská škola otevřena.

Od počátku školního roku, který následuje po dosažení pěti let věku dítěte, se úplata poskytuje bezúplatně.

Celé znění - ZDE

 

POZOR ZMĚNA!!!
OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ
LETNÍCH PRÁZDNIN

Dne 17.7.2017 rada obce po projednání schválila z finančních a provozních důvodů prodloužení přerušení provozu MŠ Řehlovice v letních měsících v době

od 17.7.2017-20.8.2017 (5 týdnů)!!!

Stanovení výše úplaty za provoz během měsíců červenec a srpen

Úplata za vzdělání v měsíci červenci   111,-
Úplata za vzdělání v měsíci srpnu       117,-