Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
pro školní rok 2017/2018 v mateřské š
kole 
 

Mateřská škola je s celodenním provozem a úplata činí 350,- Kč měsíčně na jedno dítě.
V době školních prázdnin je provoz mateřské školy přerušen. Úplata se v tomto období platí poměrnou částí dle počtu dní, kdy je mateřská škola otevřena.

Od počátku školního roku, který následuje po dosažení pěti let věku dítěte, se úplata poskytuje bezúplatně.

Celé znění – ZDE