ŠKOLNÍ JÍDELNA

Informace o placení – Vážení rodiče, stravné vybírá vedoucí školní jídelny vždy do 15. dne v měsíci od 6.30 hod do 8.00 hod. Nebo je možná platba převodem na  účet 78-4616080297 / 0100 vždy do 10. dne v měsíci. / 10.den musí být připsána / Do kolonky variabilní symbol napište pořadové číslo vašeho dítěte ze seznamu na nástěnce, konstantní symbol 0308 a do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.

Nepřítomnost dítěte na oběd se odhlašují do 8.00 hod. na tel. 475 215 224 (kancelář) nebo na mobilní telefon (třída)  736 633 327.