Provozní řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola, Řehlovice, p.o.

Vypracovala: vedoucí školní jídelny – Baťková Václava
Schválila: ředitelka – Mgr. Blšťáková Zuzana

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Školní jídelna při Základní škole a mateřské škole Řehlovice, příspěvkové organizaci

Telefon: 475 215 224
Mobilní telefon: 736 633 327

E-mail:
jidelna@zsrehlovice.cz

Webové stránky:
http://www.msrehlovice.cz/

IČO 72743395
IZO ŠJ  181094401


Výše stravného od 1. 1 . 2022:

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č.463/2011 Sb. v platném znění, kterou se měnila vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb.

Pokud  dítě dosáhne příslušné věkové hranice během školního roku (od 1. 9. do 31. 8. příslušného roku), přechází do vyšší kategorie automaticky od začátku nového školního roku.

Mateřská škola

Kategorie 3 – 6let                                      Kategorie 7 – 10 let                      

Přesnídávka 10,- Kč                                    Přesnídávka 10,- Kč

Oběd 20,- Kč                                               Oběd 25,- Kč

Svačina 10,- Kč                                           Svačina 10,- Kč

Celkem: 40,- Kč                                          Celkem 45,- Kč

 

Základní škola

kategorie 7- 10 let                                      Kategorie 11 – 14 let

Oběd 30,- Kč                                               Oběd 32,- Kč


 

Statutární zástupce školy: Mgr. Zuzana Blšťáková
Vedoucí školní jídelny: Václava Baťková
Kuchařka: Rudová Jana

 


Provozní řád školní jídelny si v plném znění můžete stáhnout ZDE