Provozní řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola, Řehlovice, p.o.

Vypracovala: vedoucí školní jídelny – Baťková Václava
Schválila: ředitelka – Mgr. Blšťáková Zuzana

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Školní jídelna při Základní škole a mateřské škole Řehlovice, příspěvkové organizaci

Telefon: 475 215 224
Mobilní telefon: 736 633 327

E-mail:
jidelna@zsrehlovice.cz

Webové stránky:
http://www.msrehlovice.cz/

IČO 72743395
IZO ŠJ  181094401

Statutární zástupce školy: Mgr. Zuzana Blšťáková
Vedoucí školní jídelny: Václava Baťková
Kuchařka: Rudová Jana

 


Provozní řád školní jídelny si v plném znění můžete stáhnout ZDE