VIZE

  • Chtěli bychom být školou, do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi. Chceme, aby se děti u nás cítily jistě, bezpečně, radostně a spokojeně.
 
  • Společně usilujeme o to, aby naše mateřská škola pro děti byla prostorem s hodnotnými podměty, bohatou nabídkou činností a naplněna vstřícností.
 
  • Snažíme se děti vést k uvědomělé péči o zdraví a zdravotní životní styl. Klademe důraz na pohybovou aktivitu směřující k posilování fyzické kondice.
 
  • Usilujeme o to, aby děti získaly základní postoje a návyky do dalšího života, založené na respektu lidských potřeb a přírody.