Vážení rodiče nově přihlášených dětí na školní rok 2018/2019,
Vítáme Vás i Vaše děti v naší mateřské škole.
Všechny informace k nástupu Vašeho dítěte dostane na třídní schůzce, která se koná 30.8.2018 (čtvrtek) ve třídě MŠ od 16 hodin.
Důležité informace naleznete také na našich webových stránkách – pro rodiče – organizační informace.