Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin bude od 7. 7. - 14. 8. 2020 (6 týdnů)


Obnovení provozu MŠ od 25. 5 . 2020

PROVOZ MŠ ŘEHLOVICE V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Před nástupem dětí do mateřské školy po znovuotevření školy má zákonný zástupce povinnost:

 • seznámit se s organizací provozu školy a hygienickými opatřeními
 • podepsat čestné prohlášení a seznámení

Cesta do MŠ a z MŠ

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Dodržení odstupu 2 m

Příchod do MŠ

 • Vstup do šaten je povolen dítěti s rodičem
 • Do šatny MŠ se vchází postupně – vstup organizuje učitelka
 • Při vstupu si každý rodič i dítě dezinfikuje ruce

V prostorách MŠ

 • Doprovázející osoba v prostorách MŠ se pohybuje vždy s rouškou a to pouze po nezbytně nutnou dobu
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady a nádvoří

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut)

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit

Čestné prohlášení je možné podepsat v mateřské škole v týdnu před otevřením po telefonické dohodě s učitelkou nebo před nástupem dítěte do mateřské školy (žádáme rodiče o ohleduplné rozvržení času tak, aby nenarušovali předávání ostatních dětí).

   Kompletní manuál pro MŠ z MŠMT ke stažení - ZDE