INFORMACE PRO PŘEDŠKOLÁKY

Vážení rodiče předškoláků,
k zápisu do základní školy musí přijít všechny děti, které dovrší 6 let. Žádost o odklad školní docházky se podává při zápisu v ZŠ.

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, je potřeba doporučení z PPP (pedagogicko -psychologická poradna) nebo SPC (speciální pedagogické centrum) a současně od lékaře. Více vám řeknou přímo ve škole při zápisu.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky je nutné nejpozději do konce května dodat do MŠ, pokud bude dítě pokračovat v docházce do MŠ.