Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 v mateřské škole

Mateřská škola je s celodenním provozem a úplata činí 350,- Kč měsíčně na jedno dítě.

V době školních prázdnin je provoz mateřské školy přerušen. Úplata se v tomto období platí poměrnou částí dle počtu dní, kdy je mateřská škola otevřena.

Od počátku školního roku, který následuje po dosažení pěti let věku dítěte, se úplata poskytuje bezúplatně.


Dle Vyhlášky č.14/2005 Sb.v platném znění §6 odst.5 se výše úplaty snižuje na měsíce červenec a srpen, kdy je mateřská škola zavřena.