Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v mateřské škole

Mateřská škola je s celodenním provozem a úplata činí 400,– Kč měsíčně na jedno dítě.

V době školních prázdnin je provoz mateřské školy přerušen. Úplata se v tomto období platí poměrnou částí dle počtu dní, kdy je mateřská škola otevřena.

Od počátku školního roku, který následuje po dosažení pěti let věku dítěte, se úplata poskytuje bezúplatně.