PROJEKTY

PROJEKTY

VŠICHNI SPOLU, VYLEPŠÍME ŠKOLU

Naše školka realizuje projekt s názvem Všichni spolu, vylepšíme školu, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005336, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu MŠ – školní asistentka po dobu projektu;
  • profesní rozvoj pedagogů MŠ – další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti matematické pregramotnosti;
  • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v MŠ.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.

PRVNÍ SETKÁNÍ
První setkání s rodiči proběhlo dne 5.10.2017 v naší školce. Přijela k nám paní Pavlína Műndlová, obchodní zástupkyně firmy Zábavné učení, která nás seznámila s pomůckami a hrami vhodnými pro rozvoj dovedností a vědomostí, které jsou pro děti tak potřebné pro bezproblémový přestup do základní školy. Ukázala nám, jak zábavnou formou můžeme děti podpořit v jejich přípravě na školu. Všechny hry a pomůcky si rodiče mohli se svými dětmi vyzkoušet, zjistit, co jejich děti baví a zároveň získat spoustu praktických informací k používání pomůcek i her. A ještě něco navíc – tato schůzka mohla být i dobrou inspirací k blížícím se Vánocům.

Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce