PROJEKTY

ŠKOLA S HRAVOU TECHNOLOGIÍ

Naše mateřská škola, základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem      Škola s hravou technologií, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013597, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu mateřské školy a školní družiny – školní asistent
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • extrakurikulární rozvojové aktivity pro žáky základní školy – Čtenářský klub, Klub zábavné logiky, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • využití ICT ve vzdělávání v základní škole
  • projektové dny mateřské školy, základní školy i školní družiny

Hlavními cíli projektu jsou:

  • zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
  • zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
  • zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.