PROJEKTY

UČENÍM K DOVEDNOSTEM V PRAXI

Naše mateřská školka a základní škola společně realizují projekt s názvem Učením k dovednostem v praxi registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019925, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu – školní asistent v mateřské škole i v základní škole
  • projektové dny mateřské školy a základní školy

 

Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.