Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Řehlovice, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračním číslem

  1. 1/ŘMŠ/2020
  2. 3/ŘMŠ/2020
  3. 4/ŘMŠ/2020
  4. 7/ŘMŠ/2020

se přijímají k předškolnímu vzdělávání.

Mgr. Zuzana Blšťáková
ředitelka
Základní škola a mateřská škola Řehlovice,
příspěvková organice
Řehlovice 100, 403 13 Řehlovice

V Řehlovicích dne 22. 5. 2020