Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Řehlovice, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračním číslem

  1. 1/ŘMŠ/2019
  2. 4/ŘMŠ/2019
  3. 5/ŘMŠ/2019
  4. 6/ŘMŠ/2019
  5. 7/ŘMŠ/2019
  6. 9/ŘMŠ/2019
  7. 10/ŘMŠ/2019
  8. 11/ŘMŠ/2019

se přijímají k předškolnímu vzdělávání.

Mgr. Zuzana Blšťáková
ředitelka
Základní škola a mateřská škola Řehlovice, příspěvková organice
Řehlovice 100, 403 13 Řehlovice

V Řehlovicích dne 23. 5. 2019