Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Řehlovice, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračním číslem

  1. 5/ŘMŠ/2021
  2. 15/ŘMŠ/2021
  3. 8/ŘMŠ/2021
  4. 9/ŘMŠ/2021
  5. 4/ ŘMŠ/2021
  6. 13/ŘMŠ/2021
  7. 14/ŘMŠ/2021

se přijímají k předškolnímu vzdělávání.

 

Mgr. Zuzana Blšťáková

ředitelka

Základní škola a mateřská škola Řehlovice,

příspěvková organice

Řehlovice 100, 403 13 Řehlovice

V Řehlovicích dne 25. 5. 2021