Vážení rodiče nově přihlášených dětí na školní rok 2018/2019,
Vítáme Vás i Vaše děti v naší mateřské škole.
Všechny informace k nástupu Vašeho dítěte dostane na třídní schůzce, která se koná 30.8.2018 (čtvrtek) ve třídě MŠ od 16 hodin.
Důležité informace naleznete také na našich webových stránkách – pro rodiče – organizační informace.


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Řehlovice, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračním číslem

1.  1/ŘMŠ/2018
2.  2/ŘMŠ/2018
3.  3/ŘMŠ/2018
4.  4/ŘMŠ/2018
5.  5/ŘMŠ/2018
6.  7/ŘMŠ/2018
7.  8/ŘMŠ/2018
8.  9/ŘMŠ/2018

se přijímají k předškolnímu vzdělávání.

Mgr. Zuzana Blšťáková
ředitelka
Základní škola a mateřská škola Řehlovice,
příspěvková organice
Řehlovice 100, 403 13 Řehlovice

V Řehlovicích dne 23.5.2018