Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Řehlovice, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračním číslem

 1. 3/ŘMŠ/2022
 2. 17/ŘMŠ/2022
 3. 1/ŘMŠ/2022
 4. 20/ŘMŠ/2022
 5. 19/ŘMŠ/2022
 6. 15/ŘMŠ/2022
 7. 16/ŘMŠ/2022
 8. 11/ŘMŠ/2022
 9. 5/ŘMŠ/2022
 10. 14/ŘMŠ/2022
 11. 7/ŘMŠ/2022
 12. 2/ŘMŠ/2022

se přijímají k předškolnímu vzdělávání.

Mgr. Zuzana Blšťáková

ředitelka

Základní škola a mateřská škola Řehlovice,

příspěvková organice

Řehlovice 100, 403 13 Řehlovice

 

 

V Řehlovicích dne 11. 5. 2022